Cục Thuế thành phố Hà Nội đã thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước gần 2.200 tỷ đồng nợ đọng thuế, đạt 48,5% chỉ tiêu nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp theo tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Phó Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội Thái Dũng Tiến, đây là số thuế nợ đọng từ năm 2010 đến tháng 5/2011, trong đó có 1.820 tỷ đồng là thu nợ thuế, phí, còn 360 tỷ đồng là tiền nợ thuế liên quan đến đất.

Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm 2011, Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các cấp và ngành liên quan, tăng cường quản lý nợ thuế, áp dụng các biện pháp đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế như phân loại và phân tích nguyên nhân nợ đến từng doanh nghiệp để có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Nhằm mục tiêu thu hồi toàn bộ số thuế nợ đọng, góp phần chống thất thu ngân sách, từ nay đến cuối năm, cơ quan thuế Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kết hợp với đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời không để nợ mới phát sinh; thực hiện chốt nợ, phân tích nợ theo đúng quy trình.

Ngành sẽ tổng hợp các đơn vị chây ỳ, nợ thuế lớn, đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.

Cục thuế Hà Nội cũng đã chỉ đạo toàn bộ 29 chi cục thuế trên địa bàn, cần báo cáo Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp có hiệu quả công tác đôn đốc thu nợ thuế trên địa bàn./.

Anh Tùng (TTXVN/Vietnam+)