Ha Noi thuc hanh tiet kiem de danh kinh phi phong chong dich COVID-19 hinh anh 1Thành phố Hà Nội đảm bảo nguồn lương thực cho người dân trong mọi tình huống. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thành ủy Hà Nội vừa ra thông báo kết luận một số nội dụng tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, trong đó công tác trọng tâm là tập trung phòng chống dịch COVID-19

Theo đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát, cập nhật phương án phòng chống dịch trên địa bàn, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng phương án, sẵn sàng triển khai phong tỏa diện rộng trên địa bàn thành phố khi cần thiết, trong đó phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Cùng với đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng đảm bảo nguồn lực, nhất là lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong mọi tình huống; xử lý nghiêm việc đầu cơ tăng giá vật tư y tế và lương thực thực phẩm.

Thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan thành phố (trong 9 tháng cuối năm 2020) trên cơ sở triệt để tiết kiệm kinh phí từ việc dừng các hoạt động lễ hội, hội họp, đi công tác nước ngoài, văn hóa thể thao, giải trí... của các cơ quan để dành kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và dự phòng cho phương án giảm thu ngân sách thành phố.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố triển khai và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội, Đảng bộ các Tổng Công ty trực thuộc Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có cổ phần chi phối thực hiện tiết giảm ít nhất 5% chi phí hoạt động trên cơ sở cắt giảm các khoản chi không cần thiết.

Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền “Lời kêu gọi toàn dân chung sức chống dịch COVID-19" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền rộng rãi các giải pháp, chủ động dự báo cả tình huống xấu nhất để có sự chuẩn bị tốt nhất và đạt hiệu quả phòng chống dịch cao nhất./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)