Hải Phòng - Thành phố gương mẫu của cả nước trong giai đoạn mới

Qua 65 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang chung sức, quyết tâm xây dựng Hải Phòng thành thành phố gương mẫu của cả nước giai đoạn mới.
(TTXVN/Vietnam+)