Yonhap đưa tin, Meari, một trong những trang web tuyên truyền của Triều Tiên ngày 3/4 đã chỉ trích Hàn Quốc thực hiện cách tiếp cận thận trọng đối với quan hệ liền Triều, cho rằng thái độ như vậy cho thấy Seoul đang chịu sức ép từ phía Mỹ.

Meari đã cáo buộc chính quyền Hàn Quốc ngày càng thận trọng khi bàn về mối quan hệ liên Triều.

[Truyền thông Triều Tiên nặng lời chỉ trích lập trường của Hàn Quốc]

Meari nêu rõ: "Những cuộc thảo luận thận trọng như vậy của chính quyền Hàn Quốc là sự trốn tránh trách nhiệm thực thi các tuyên bố Bắc-Nam được cam kết trước cả nước, và cũng là sự đầu hàng công khai trước sức ép từ Mỹ và các nhân vật bảo thủ."

Chỉ trích trên được đưa ra trong bối cảnh các dự án liên Triều đạt ít tiến triển trước sự bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Washington./.

(Vietnam+)