Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII

Sáng 9/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.
Trí Dũng-Trọng Đức (TTXVN/Vietnam+)