Hình ảnh đại biểu đến dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII

Ngày 28/1/2021 là ngày làm việc chính thức thứ ba Đại hội XIII của Đảng. Theo chương trình, buổi sáng, đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội.
(TTXVN/Vietnam+)