Thứ Tư, Tháng Sáu 20/06/2018

Hình ảnh đại biểu dự Đại hội Đảng trong ngày làm việc thứ năm

(TTXVN/Vietnam+) Bản in

Ngày 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang ngày làm việc thứ 5.