Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Hình ảnh 'đội quân nhà Phật' giúp dân Campuchia thoát họa diệt chủng

(Vietnam+) Bản in

Nhân dân Campuchia gọi những người lính tình nguyện Việt Nam là 'bộ đội nhà Phật' - đoàn quân của chính nghĩa, giúp đất nước bạn hồi sinh.