Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ

Sau khi di chuyển trên nhiều tuyến phố Hà Nội, trưa 7/10, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về tới khu an táng tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ ảnh 1Sau khi di chuyển trên nhiều tuyến phố Hà Nội, trưa 7/10, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về tới khu an táng tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ ảnh 2Linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về đến khu an táng, tại khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ ảnh 3Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ ảnh 4Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ ảnh 5Đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu an táng tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ ảnh 6Đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu vực an táng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ ảnh 7Đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu vực an táng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ ảnh 8Đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu vực an táng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ ảnh 9Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Hình ảnh đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại quê nhà Đông Mỹ ảnh 10Người dân Đông Mỹ đón linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục