Hinh anh khai mac le hoi den Tran nam 2023 tai Thai Binh hinh anh 1Lễ bái yết tại lễ hội đền Trần ở Thái Bình năm 2023. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Hinh anh khai mac le hoi den Tran nam 2023 tai Thai Binh hinh anh 2Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự khai hội đền Trần ở Thái Bình năm 2023. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Hinh anh khai mac le hoi den Tran nam 2023 tai Thai Binh hinh anh 3Hình ảnh lễ bái yết tại lễ hội đền Trần ở Thái Bình năm 2023. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Hinh anh khai mac le hoi den Tran nam 2023 tai Thai Binh hinh anh 4Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự khai hội đền Trần ở Thái Bình năm 2023. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Hinh anh khai mac le hoi den Tran nam 2023 tai Thai Binh hinh anh 5Chương trình nghệ thuật tại lễ khai hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Hinh anh khai mac le hoi den Tran nam 2023 tai Thai Binh hinh anh 6Chương trình nghệ thuật Hào khí Đông A tại lễ khai mạc. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Hinh anh khai mac le hoi den Tran nam 2023 tai Thai Binh hinh anh 7Hình ảnh chương trình nghệ thuật Hào khí Đông A tại lễ khai mạc. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Hinh anh khai mac le hoi den Tran nam 2023 tai Thai Binh hinh anh 8Trao bằng xác nhận kỷ lục cho cặp bánh nướng và bánh dẻo lớn nhất Việt Nam tại lễ khai hội. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)