Hình ảnh lay động con tim về những nạn nhân da cam/dioxin

Nhiều hành động, chính sách của Đảng và Nhà nước đã được thực thi nhằm giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ gây ra ở Việt Nam, cùng chia sẻ với nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
(TTXVN/Vietnam+)