Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Ngày 23/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Công ty Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc về Chương trình Đối tác Tăng trưởng Đô thị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 2Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc về vốn vay Quỹ Xúc tiến Hợp tác Kinh tế giai đoạn 2023-2030. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 3Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Công ty Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc về Chương trình Đối tác Tăng trưởng Đô thị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 4Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Công ty Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc về Chương trình Đối tác Tăng trưởng Đô thị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 5Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Công ty Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc về Chương trình Đối tác Tăng trưởng Đô thị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 6Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến trao Tuyên bố chung về Thiết lập hệ thống trao đổi xuất xứ hàng hóa điện tử giữa Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan và Cơ quan Hải quan Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 7Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Ý định thư giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc về hợp tác thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và trao đổi nguồn nhân lực. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 8Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc về hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 9Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Thương mai, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về mở rộng hợp tác công nghiệp, năng lượng và triển khai Điều 6 của Thỏa thuận Paris. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 10Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương và Bộ Thương mai, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc về thành lập Korea Plus tại Việt Nam và Việt Nam Plus tại Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 11Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao văn kiện Chương trình Hành động giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc về triển khai Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc giữa Bộ Ngoại giao hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 12Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình Cấp phép Việc làm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 13Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Kinh tế, Tài chính Hàn Quốc về hợp tác kinh tế thông qua Quỹ EDCF và Quỹ EDPF. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 14Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát Biển Hàn Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 15Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công ty Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc về Chương trình Đối tác Tăng trưởng Đô thị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ảnh 16Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc về công nhận lẫn nhau. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục