Hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen viếng đồng chí Lê Đức Anh

Sáng 3/5, Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu, viếng đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh.
Hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen viếng đồng chí Lê Đức Anh ảnh 1Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia, do Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen viếng đồng chí Lê Đức Anh ảnh 2Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia, do Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen viếng đồng chí Lê Đức Anh ảnh 3Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia, do Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen viếng đồng chí Lê Đức Anh ảnh 4Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia viếng đồng chí Lê Đức Anh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen viếng đồng chí Lê Đức Anh ảnh 5Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia, do Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen viếng đồng chí Lê Đức Anh ảnh 6Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia viếng đồng chí Lê Đức Anh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen viếng đồng chí Lê Đức Anh ảnh 7Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia, do Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu, viếng đồng chí Lê Đức Anh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen viếng đồng chí Lê Đức Anh ảnh 8Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia, do Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu, viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Đức Anh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen viếng đồng chí Lê Đức Anh ảnh 9Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia, do Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu, viếng, chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Đức Anh và ghi sổ tang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục