Hình ảnh Thủ tướng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt-Nhật

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản và chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác và trao chứng nhận đầu tư giữa các công ty Việt Nam và Nhật Bản.
Hình ảnh Thủ tướng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt-Nhật ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt-Nhật ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác và trao chứng nhận đầu tư giữa các công ty Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt-Nhật ảnh 3Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác và trao chứng nhận đầu tư giữa các công ty Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt-Nhật ảnh 4Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác và trao chứng nhận đầu tư giữa các công ty Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt-Nhật ảnh 5Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác và trao chứng nhận đầu tư giữa các công ty Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt-Nhật ảnh 6Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác và trao chứng nhận đầu tư giữa các công ty Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt-Nhật ảnh 7Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác và trao chứng nhận đầu tư giữa các công ty Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Thủ tướng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt-Nhật ảnh 8Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác và trao chứng nhận đầu tư giữa các công ty Việt Nam và Nhật Bản. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục