Hình ảnh về cuộc vận chuyển khẩn cấp cho ca ghép tim xuyên Việt

Ngày 16/5, các bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành thành công môt ca ghép tim xuyên Việt từ một người hiến tặng ở Hà Nội.
(Vietnam+)