Thứ Tư, Tháng Mười Hai 12/12/2018

Hình ảnh về cuộc vận chuyển khẩn cấp cho ca ghép tim xuyên Việt

(Vietnam+) Bản in

Ngày 16/5, các bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Huế đã tiến hành thành công môt ca ghép tim xuyên Việt từ một người hiến tặng ở Hà Nội.