Hoàn thiện hành lang pháp lý về khắc phục hậu quả sau chiến tranh

Ngày 3/4, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các bên liên quan tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý về khắc phục hậu quả sau chiến tranh, nhất là xây dựng Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn.

Sân bay A So được trồng cây xanh sau khi xử lý đất bị nhiễm dioxin. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Sân bay A So được trồng cây xanh sau khi xử lý đất bị nhiễm dioxin. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 3/4, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) tổ chức Phiên họp đánh giá kết quả công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá công tác khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam năm 2023; những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong năm 2024.

Thay mặt Bộ Quốc phòng-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trong tổ chức thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom, mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được Chính phủ giao, nhằm giảm thiểu tác động đến con người, môi trường, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh thời gian qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác này. Trong đó, các bên liên quan tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý về khắc phục hậu quả sau chiến tranh, nhất là xây dựng Pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; tổ chức triển khai nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, theo hướng mở rộng, có giải pháp đột phá, mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn; đề cao trách nhiệm chính trị của các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là của Ban Chỉ đạo 701, gắn trách nhiệm cụ thể từng tập thể, cá nhân.

khac phuc hau qua bom min (Custom).jpg
Các đại biểu tham dự phiên họp của Ban Chỉ đạo 701 ngày 3/4. (Ảnh: TTXVN phát)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý cần tăng cường công tác truyền thông theo hướng đa dạng, phong phú, chuyên nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp thực tiễn; tích cực hợp tác quốc tế, vận động, huy động tối đa nguồn lực; ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi Số trong khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học đối với con người, môi trường ở Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án về xử lý dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chất độc hóa học, bom mìn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải; đồng thời tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương đề xuất giải pháp, xây dựng chương trình, dự án chăm lo, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm việc làm cho nạn nhân theo hướng mở rộng đối tượng, nâng mức hỗ trợ.

Năm 2023, các ban, bộ, ngành, địa phương và tổ chức đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, cơ quan chức năng đã khảo sát, rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ ở một số địa phương với diện tích khoảng 40.500 ha; giải phóng, bàn giao khoảng 12ha đất nhiễm chất độc hóa học/dioxin sau xử lý tại sân bay A So, huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) và sân bay Biên Hòa (Đồng Nai); xử lý được gần 300 tấn chất độc CS, sản phẩm thủy phân chất độc CS và vật liệu nhiễm chất độc CS...

Các chính sách, quy định giải quyết chế độ, ưu đãi cho nạn nhân bom mìn và chất độc hóa học/dioxin tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả.

Dự án hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật, nạn nhân chất độc hóa học/dioxin tại tám địa phương bị phun rải nặng chất da cam tiếp tục được thực hiện theo đúng kế hoạch; xây dựng và phê duyệt dự án chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đối với người khuyết tật, nạn nhân chất độc hóa học/dioxin và người cao tuổi dựa vào cộng đồng giai đoạn 2024-2028 tại 12 tỉnh, thành phố.

Công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực này được đẩy mạnh, góp phần lan tỏa kết quả và nâng cao nhận thức về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục