Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh trien khai nhiem vu nam 2022 hinh anh 1Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 toàn hệ thống Học viện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng dự, phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết năm 2021 là năm đầu tiên học viện và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã ban hành Chương trình hành động và lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, học viện nhanh chóng chuyển đổi phương thức quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ từ trực tiếp sang trực tuyến, đảm bảo hoàn thành “mục tiêu kép” vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Học viện và các đơn vị trực thuộc đã thành lập ban chỉ đạo, tổ an toàn phòng, chống COVID-19; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời cách ly, khoanh vùng hẹp những trường hợp mắc và tiếp xúc gần với người mắc COVID-19; đo thân nhiệt hàng ngày; triển khai xét nghiệm nhanh để phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và các sự kiện chung của Học viện.

[Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh góp phần đào tạo cán bộ cao cấp]

Thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, đặc biệt là trong công tác dạy và học, giúp kết nối linh hoạt giữa giảng viên và học viên.

Học viện cũng chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị và công tác đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

Trong xây dựng, phát triển và đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tính đến tháng 8/2021, Học viện đã hoàn thành việc bổ sung, cập nhật 19 bộ giáo trình Cao cấp lý luận chính trị; biên soạn mới 10 giáo trình Trung cấp lý luận chính trị; Tài liệu bồi dưỡng cho đối tượng 3, đối tượng 4 theo hướng quán triệt sâu sắc Nghị quyết, văn kiện Đại hội XIII, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, bám sát thực tiễn mới trong nước và quốc tế.

Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh trien khai nhiem vu nam 2022 hinh anh 2PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Học viện đã hoàn thành Chương trình khoa học trọng điểm quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin-cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”; xây dựng thuyết minh trình Ban Bí thư phê duyệt Chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 “Nghiên cứu sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới.”

Dấu ấn quan trọng trong kết quả hoạt động khoa học của năm 2021 của Học viện thể hiện rõ nét trong việc xây dựng 12 báo cáo kiến nghị gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và một số Thường trực tỉnh, Thành ủy có liên quan; tổ chức nghiên cứu góp ý 51 văn bản của các bộ, ban ngành, địa phương.

Nhiều báo cáo nhận được phản hồi, đánh giá cao như xây dựng cốt cán trong tôn giáo; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cũng được Học viện chú trọng với nhiều đề tài nghiên cứu khoa học; đặc biệt là việc tổ chức thành công cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.”

Công tác trường chính trị cũng được học viện chú trọng với việc tham mưu trình Ban Bí thư ban hành Quy định số 11-QĐ/TW quy định trường chính trị chuẩn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Giám đốc Học viện, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của các đơn vị trong toàn hệ thống Học viện trong năm 2021.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế cần khắc phục, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị học viện cần tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ của năm 2022 theo các hình thức phù hợp; chú trọng công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần chủ động, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các mặt công tác.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu nâng cao hơn nữa công tác đổi mới, sáng tạo theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn; tăng cường tự học, tự nghiên cứu; đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp, phát huy ưu điểm của dạy học trực tiếp và trực tuyến.

Cùng với việc tiếp tục thực hiện Đề án 587 về “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030,” Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu tập trung cao độ cho việc xây dựng kế hoạch cụ thể đối với Đề án 979 về “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026.”

Cùng với đó, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần phải là công việc hàng ngày, xuyên suốt. Theo đó, nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới cần được lồng ghép vào các bài giảng, nội dung chương trình bồi dưỡng.

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn Học viện. Một số tập thể, cá nhân xuất sắc của Học viện đã được trao tặng các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua năm 2021./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)