Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập tác phẩm của Tổng Bí thư

Hội nghị phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH.
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập tác phẩm của Tổng Bí thư ảnh 1Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng. (Nguồn: Qdnd)

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Thường vụ Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân phổ biến, học tập một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng dự và giới thiệu tác phẩm tại hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và hơn 4.300 đại biểu tại 52 điểm cầu trong toàn quân.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Thắng giới thiệu khái quát một số nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,” phương pháp luận và cách tiếp cận những vấn đề có tính nguyên tắc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đó là sự kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự kế thừa và phát triển, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn; khẳng định chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phù hợp với xu thế thời đại, luôn lấy mục tiêu con người làm trung tâm, với những đặc trưng cơ bản là dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh...

Việc tổ chức Hội nghị của Thường vụ Quân ủy Trung ương là bước quan trọng nhằm quán triệt thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

[Bài viết của Tổng Bí thư: Sức mạnh của đoàn kết và nhân ái]

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng làm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân hơn 92 năm qua, nhất là qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Hội nghị nhằm nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định và vận dụng, bổ sung phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tình hình thực tiễn của Việt Nam; tăng cường củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn quân và xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục