Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) cho biết, Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) năm nay được tổ chức tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị từ ngày 4-5/6/2012.

Các chủ đề tập trung thảo luận tại hội nghị bao gồm: Cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam; thách thức hiện tại trong công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam, những thách thức chính và nội dung trong chính sách giảm nghèo tại các tỉnh ven biển miền Trung; tình hình hiện tại và các vấn đề chính trong việc áp dụng chính sách cấp quốc gia và tỉnh về quản lý rủi ro thiên tai ở các tỉnh ven biển miền Trung.

Trước hội nghị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) - Diễn đàn đối thoại giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp được Nhóm Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – bao gồm 14 hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước đồng tổ chức với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức Tài chính Quốc tế và WB vào ngày 29/5 tại Hà Nội.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ sẽ bàn về những vấn đề sau: Nhận thức về môi trường đầu tư do các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước; thảo luận về thị trường vốn và ngân hàng; cơ sở hạ tầng; đầu tư và thương mại; giáo dục và đào tạo./.