Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội

Năm qua, Quốc hội không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, thu được nhiều kết quả quan trọng.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngày 9/1, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, đồng tình cao với nhiều nhận định, đánh giá của Văn phòng và các ý kiến phát biểu đã phân tích, làm rõ thêm về báo cáo tổng kết; đồng thời nhấn mạnh, năm 2018 là năm đất nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực; kinh tế-xã hội tiếp tục ổn định và từng bước phát triển toàn diện hơn; tiềm lực quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững; vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra trong năm 2018 đều đạt và vượt.

Bên cạnh việc góp phần tích cực trong những thành tựu chung của đất nước, năm qua Quốc hội không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, thu được nhiều kết quả quan trọng trong cả hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và trong hoạt động đối ngoại, được nhân dân, cử tri ghi nhận, ủng hộ, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

[Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội]

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh những thành công trên đều có sự đóng góp đáng kể của Văn phòng Quốc hội, cũng như những dấu ấn, công lao của tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng.

Văn phòng đã tích cực phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan hữu quan trong thực thi nhiệm vụ để góp phần hoàn thành tốt các chương trình công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những kết quả mà Văn phòng Quốc hội đạt được trong năm 2018; ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến, sáng kiến của các lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, viên chức, người lao động của tất cả các cơ quan của Văn phòng Quốc hội cho nhiệm vụ chung của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ sau nhiều năm, năm 2018 nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội của đất nước đạt kết quả khả quan, tuy nhiên đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và ngay trong hoạt động của Quốc hội nói chung và Văn phòng Quốc hội nói riêng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, xác định rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa trong năm 2019.

Năm 2019 là năm đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề để tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2016-2020). Quốc hội khóa XIV đã trải qua sáu kỳ họp, theo đó Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phải ra sức phấn đấu, khẩn trương, quyết liệt và sáng tạo hơn nữa để phục vụ hoạt động của Quốc hội, hướng tới đạt mục tiêu tăng trưởng của năm 2019 và các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu khác.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cùng với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, Quốc hội phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt vai trò của mình trên cả ba chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Là cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng quan tâm một số vấn đề.

“Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, cải tiến một cách mạnh mẽ hơn nữa để công tác tham mưu, công tác phục vụ hoạt động của Quốc hội hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực, từ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội phải tự mình đánh giá, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực, nâng cao hơn nữa trách nhiệm và những kết quả đạt được của năm 2018 để làm tốt hơn nữa công việc của mình trong năm 2019,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 có các dự án luật liên quan đến tổ chức, bộ máy và rất nhiều dự án quan trọng, khó, phức tạp, nên Văn phòng cần đầu tư nhiều thời gian, nghiên cứu sâu hơn, tham mưu tốt hơn để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra. Trong quá trình đó, cần chú ý đến tính khả thi và phù hợp với điều kiện của đất nước.

Cùng với đó, Văn phòng chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Ban, với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan để thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ; đồng thời thường xuyên theo dõi, phối hợp với các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm hợp nhất ba Văn phòng để kịp thời hỗ trợ, bảo đảm phục vụ tốt hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trên địa bàn.

Đánh giá thời gian qua Văn phòng đã làm tốt công tác quy hoạch, bố trí, kiện toàn công tác cán bộ, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chủ trương tiếp tục kiện toàn công tác này; đồng thời nêu yêu cầu Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Năm 2019 và các năm tiếp theo, Văn phòng cần tập trung tối đa cho nhiệm vụ này, phải có những giải pháp, biện pháp phù hợp để tạo ra được những chuyển biến đột phá. "Trong khi biên chế không tăng thì phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mới có thể đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong tình hình mới", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Văn phòng cần đẩy mạnh cả về chất lượng và tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Quốc hội điện tử; tiếp tục cải tiến, đổi mới các công tác: Hành chính, tổng hợp, thông tin, thư viện, lễ tân, tài chính, quản trị... bảo đảm phục vụ có hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Song song với đó là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đoàn kết nội bộ. Văn phòng cần sâu sát hơn nữa, lắng nghe và tổng hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để kịp thời nắm bắt, xử lý những vấn đề bất cập, vướng mắc.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu yêu cầu đối với Văn phòng Quốc hội về việc cần đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ; khẩn trương nghiên cứu, rà soát sửa đổi và thực hiện các quy định liên quan để phù hợp với Đề án Văn hóa công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Văn phòng cần lưu ý quán triệt, chấp hành tốt Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Từng đồng chí lãnh đạo dù ở cấp nào của chính quyền, của Đảng, đoàn thể đều phải luôn gương mẫu, không ngừng rèn luyện, khắc phục hạn chế của bản thân để làm gương cho cấp dưới noi theo; đồng thời đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để tập hợp được sức mạnh của tập thể vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu cho biết, Văn phòng Quốc hội tiếp thu đầy đủ những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để bổ sung, hoàn thiện báo cáo và sớm triển khai thực hiện nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổng hợp, phục vụ hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội trong thời gian tới.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội ảnh 3Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao Cờ Thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Tại hội nghị, ghi nhận những cố gắng, sáng tạo, nỗ lực của Văn phòng Quốc hội trong năm 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng nguyên Phó Tổng Thư ký Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng một số tập thể, cá nhân. Một số tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Quốc hội đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Văn phòng Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục