Hội thảo quốc gia về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

Hội thảo diễn ra tại Đà Nẵng sáng 17/1, nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thống Nhất (TTXVN/Vietnam+)