Nhân kỷ niệm 60 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2009), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: 60 năm xây dựng và phát triển".

Hội thảo nhằm tập trung thảo luận 3 chủ đề là các vấn đề về kinh tế, xã hội và xây dựng Đảng.

Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Tiến Sâm, Viện trưởng Viện nghiên cứu Trung Quốc đánh giá, 60 năm là khoảng thời gian ngắn so với lịch sử 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa. Trong 60 năm đó, đất nước Trung Quốc đã trải qua 2 thời kỳ với 2 mô hình phát triển khác nhau.

Trong thời kỳ xây dựng đất nước theo mô hình kinh tế kế hoạch truyền thống (1949-1978), với ưu thế là tập trung nguồn lực cao, Trung Quốc đã bước đầu xây dựng được hệ thống công nghiệp độc lập với nền công nghiệp nặng là trung tâm.

Thời kỳ cải cách và mở cửa (1978-2008), Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuyển trọng tâm công tác sang lấy xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, mạnh dạn đột phá về lý luận và thực tiễn, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.

Tất cả đã tạo ra động lực mới, phát huy tính tích cực, năng động và sáng tạo của nhân dân nên Trung Quốc đã phát triển với tốc độ nhanh.

Trung Quốc đã có được nguồn lực to lớn chế tạo và phóng thành công tàu vũ trụ mang tên Thần Châu, tổ chức thành công Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, khắc phục có hiệu quả những thiệt hại do động đất lớn xảy ra ở Tứ Xuyên, ứng phó có hiệu quả những tác động do khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra...

Những tham luận của các nhà nghiên cứu tại hội thảo đều cho rằng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo nên 3 chuyển biến mang tính lịch sử. Đó là từ cách mạng dân chủ mới sang cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng xã hội chủ nghĩa; từ thể chế kinh tế kế hoạch truyền thống sang kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; từ cục diện đóng cửa sang mở cửa toàn phương vị.

Từ thực tiễn 60 năm cầm quyền với những thành công và chưa thành công, Đảng Cộng sản Trung Quốc rút ra được 6 bài học kinh nghiệm là kiên trì đặt xây dựng lý luận và tư tưởng lên vị trí hàng đầu, nâng cao trình độ mácxít toàn Đảng; kiên trì phương châm Đảng phải quản lý Đảng, quản lý Đảng phải nghiêm, từ đó nâng cao trình độ quản lý Đảng, trong đó để phù hợp với thực tiễn phát triển phải xây dựng chính Đảng Chủ nghĩa Mác và phải thời đại hóa, dân chúng hóa Đảng.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản hai nước, nhân dân hai nước đang tiến hành công cuộc đổi mới và cải cách mở cửa nhằm hiện đại hóa đất nước.

Đây là một sự nghiệp hoàn toàn mới chưa có tiền lệ và cũng chưa được đề cập nhiều trong kho tàng lý luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Việt Nam học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi những kinh nghiệm trong xây dựng hiện đại hóa và xây dựng Đảng cầm quyền mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khái quát, tổng kết là những bài học quý giá./.

(TTXVN/Vietnam+)