Hon 51.000 ho gia dinh thanh nien xung phong duoc vay von uu dai hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tính đến ngày 30/11, tổng doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến là 990 tỷ đồng, dư nợ đạt 594 tỷ đồng với 51.076 hộ gia đình được vay vốn.

Bên cạnh đó, hiện cũng còn trên 31.400 hộ gia đình thanh niên xung phong đang còn dư nợ, tập trung chủ yếu ở các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn.

Thực hiện Quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với thanh niên xung phong, trong những năm qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã tích cực triển khai cho vay đến các hộ gia đình thanh niên xung phong.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã giúp cho các hộ gia đình thanh niên xung phong có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh thu hút tạo việc làm cho nhiều người lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên xung phong. Qua đó đã xuất hiện rất nhiều điển hình tiên tiến về làm ăn kinh tế giỏi của thanh niên xung phong từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: “Thanh niên xung phong tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương sẽ được ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm”, nhưng từ năm 2013 đến nay, Quỹ quốc gia về việc làm tăng trưởng rất thấp, mỗi năm Nhà nước chỉ cấp bổ sung cho Quỹ 50 tỷ đồng. Với số vốn bổ sung này được phân bổ cho 63 tỉnh, thành phố và 8 cơ quan Trung ương thực hiện chương trình thì khó có thể đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo việc làm cho người lao động nói chung và thanh niên xung phong nói riêng.

Bên cạnh đó, hiện tại Chính phủ chưa có một chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng cho thanh niên xung phong và các Bộ liên quan cũng chưa có thông tư hướng dẫn việc ưu tiên thanh niên xung phong vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, vì vậy việc ưu tiên vay vốn đối với thanh niên xung phong chưa thực sự rõ ràng.

Ngân hàng Chính sách xã hội mới chỉ cho vay hộ gia đình thanh niên xung phong theo các chương trình hiện có của ngân hàng, thanh niên xung phong thuộc đối tượng vay vốn của chương trình tín dụng chính sách nào thì vay vốn chương trình đó.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan bố trí nguồn vốn dành riêng để ngân hàng cho vay ưu đãi đối với thanh niên xung phong cùng với hướng dẫn cụ thể quy định về ưu tiên thanh niên xung phong vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ngân hàng có cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.
Thúy Hà (Vietnam+)