Hon 60% tong so nguoi nghien thuong xuyen co mat tai cong dong hinh anh 1Người nghiện tại cộng đồng rất cần được hỗ trợ để cai nghiện ma túy. Ảnh minh họa. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Bình quân mỗi năm số người nghiện trên cả nước tăng khoảng 6%, trong đó, hơn 60% tổng số người nghiện thường xuyên có mặt tại cộng đồng.Việc hỗ trợ những người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng hiện nay chủ yếu là những tình nguyện viên của đội công các phòng chống tệ nạn xã hội tại các xã, phường.

Để phát triển đổi ngũ tình nguyện viên phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức phát động phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hòa nhập cộng đồng” vào ngày 11/6 tại Hà Nội.

Trên thực tế, cả nước có 204.377 người nghiện nhưng mới chỉ có hơn 18.900 tình nguyện viên các địa phương, vẫn còn nhiều người nghiện chưa được tình nguyện viên tiếp cận, giúp đỡ. Vì vậy,  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định 796/QĐ-LĐTBXH về kế hoạch thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng” để phát triển đội ngũ tình nguyện viên trên cả nước.

[Đà Nẵng: Đột phá trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai]

Hiện nay, các tình nguyện viên đã chủ động đề xuất với chính quyền, các tổ chức xã hội, kết nối giúp người nghiện, người cai nghiện với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, đứng ra bảo lãnh và hướng dẫn người sau cai nghiện kỹ thuật làm ăn, sinh kế, vận động doanh nghiệp tại địa bàn nhận người sau cai vào làm việc.

Cả nước có 39 tỉnh, thành phố đã thành lập được 2.781 đội tình nguyên viên phòng chống tệ nạn xã hội, con số này vẫn tiếp tục tăng qua mỗi tháng. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, ngoài 319 đội ở tất cả các xã phương, thành phố Hồ Chí Minh còn thành lập 152 đội tại các khu phố của quận Bình Thành và Quận 6 - nơi tập trung nhiều người nghiện.

Đến nay, đã có hàng trăm người được các tình nguyện viên hỗ trợ giúp từ bỏ ma túy, có công việc ổn định, thậm chí nhều người trở thành chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh tiêp tục hỗ trợ người cùng cảnh ngộ trước đây./.
Hồng Kiều (Vietnam+)