Ngày 23/12, tại Hà Nội, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác để hỗ trợ nhau về mặt thông tin, tư vấn và xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ông Nguyễn Viết Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, trên cơ sở hợp tác giữa hai bên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về các dự án kêu gọi đầu tư nhằm phục vụ hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bộ cũng sẽ hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài về thủ tục hành chính, pháp lý, các chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam liên quan đến các dự án đầu tư về nông nghiệp và nông thôn. Ngoài ra, các cán bộ chuyên ngành cũng sẽ tham gia hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, đàm phán và ký kết các dự án đầu tư.

Theo biên bản ký kết, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu kịp thời về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho các doanh nghiệp thành viên; chủ động lựa chọn, kêu gọi các thành viên tư vấn và giới thiệu các dự án đầu tư, đồng thời Hiệp hội là cầu nối giữa các doanh nghiệp, doanh nhân có nhu cầu đầu tư, kinh doanh vào lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ lập kế hoạch và phối hợp, tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài khi có các dự án phù hợp với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn./.

Hoàng Tùng (Vietnam+)