Huy động mọi nguồn lực phát triển KHCN thích ứng với công nghiệp 4.0

Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ KHCN nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi, công nghệ mũi nhọn, góp phần giải quyết vấn đề cấp bách trong các lĩnh vực trọng yếu.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V nhằm đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày;" quán triệt các văn bản quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, nhiều năm qua, công tác thi đua khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Giai đoạn 2016-2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác thi đua khen thưởng.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được củng cố, hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thực hiện thống nhất, đồng bộ. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát động các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đồng thời tích cực hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động bằng các phong trào cụ thể như: “Đưa khoa học và công nghệ về nông thôn,” “Khoa học và công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp...”

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 cũng được triển khai sâu rộng, lan tỏa tới từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, phát huy sức mạnh và sức sáng tạo của con người Việt Nam; tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thiết thực vào phát triển ngành khoa học và công nghệ cả nước.

Bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng của Bộ được quan tâm kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác thi đua được triển khai theo 4 khối thi đua, phân chia theo nhóm các đơn vị có đặc điểm chung về hoạt động chuyên môn.

Hoạt động của các khối thi đua đã đi vào nề nếp, triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tích cực, chủ động tham gia vào hoạt động của Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học-Văn hóa-Xã hội.

[Đảm bảo hạ tầng thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp 4.0]

Nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ đã được Bộ phát động, nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo người lao động toàn ngành.

Với các thành tích đạt được, Bộ Khoa học và Công nghệ đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần 2 năm 2019, Bằng khen của Thủ tướng các năm 2016, 2018 và 2019.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thống nhất với phương hướng và giải pháp được Bộ Khoa học và Công nghệ đề ra.

Huy động mọi nguồn lực phát triển KHCN thích ứng với công nghiệp 4.0 ảnh 1Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mạnh mẽ và đồng bộ cơ chế, chính sách về khoa học công nghệ theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; chuyển đổi cơ chế đầu tư, quản lý tài chính theo nguyên tắc đặt hàng, dựa vào kết quả, hiệu quả cuối cùng.

Bộ cần nâng cao năng lực nghiên cứu, tiến tới làm chủ một số công nghệ tiên tiến, công nghệ lõi, công nghệ mũi nhọn, trực tiếp góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách và mang lại hiệu quả cao trong các lĩnh vực trọng yếu của đất nước...

Đồng thời, có chính sách hiệu quả trong thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhân tài trong lĩnh vực khoa học công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ; thông tin, thống kê và tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.

Bộ cũng chú trọng phát triển mạnh mẽ và toàn diện hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, chương trình ươm mầm sáng tạo, khởi nghiệp trong thế hệ trẻ, nhằm hình thành thế hệ cán bộ khoa học trẻ với tư duy đổi mới, có đủ trí tuệ và năng lực hội nhập với thế giới...

Về công tác thi đua khen thưởng, thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu; phấn đấu thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học công nghệ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ XXIII.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Công tác thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc.

Qua phong trào thi đua, các cấp cần phát hiện kịp thời các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay để bồi dưỡng và nhân rộng trong toàn xã hội.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hiệu quả”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục