Tháng Tư, Kho bạc Nhà nước đã huy động 6.055 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. (Ảnh: HNX)

Tháng Tư, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện 23 phiên đấu thầu và huy động được tổng cộng 6.055 tỷ đồng trái phiếu, giảm 45% so với tháng Ba, tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

[Chế độ tiền lương mới gắn với sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị]

Theo thống kê từ HNX, khối lượng trái phiếu được các nhà đầu tư đặt thầu cao gấp 2,2 lần so với gọi thầu. Song, tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu chỉ đạt 30,4%.

Điểm đáng chú ý, lãi suất huy động có xu hướng tăng. Cụ thể, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 2,97%/năm, 7 năm là 3,43%/năm, 10 năm nằm trong khoảng 4,05-4,10%/năm, 15 năm trong khoảng 4,45-4,47%/năm 20 năm trong khoảng 5,10-5,12%/năm, 30 năm là 5,42%/năm.

(Thống kê huy động trái phiếu Chính phủ tháng 4/2018. Nguồn: HNX)

So với tháng 3/2018, lãi suất trúng thầu kỳ hạn 7 năm đã tăng 0,03%/năm, kỳ hạn 10 năm tăng 0,1%/năm, kỳ hạn 15 năm tăng 0,07%/năm và kỳ hạn 20 năm tăng 0,02%/năm.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu giao dịch theo phương thức thông thường (outright) đạt hơn 1 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 116.900 tỷ đồng, giảm 4,1% về giá trị so với tháng Ba.

Bên cạnh đó, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu theo phương thức mua đi bán lại (repos) đạt hơn 1,34 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 140,2 nghìn tỷ đồng, giảm 5,7% về giá trị so với tháng trước./.

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.)