(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Theo Ủy ban bầu cử Liên bang (UEC), có 32 triệu cử tri đủ tư cách bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tổng cộng có 6.189 ứng cử viên ra tranh cử, bao gồm 5.866 ứng cử viên do 92 chính đảng chỉ định và 323 ứng cử viên độc lập.

Trong tổng số 1.171 khu vực bầu cử trên cả nước, có 330 đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử Hạ viện, 168 đơn vị trong cuộc bầu cử Thượng viện, 644 đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử nghị viện bang hoặc khu vực và 29 đơn vị trong cuộc bầu cử các nghị viện bang hoặc khu vực của các sắc tộc./.