(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Sau hơn 5 năm thi công, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đủ điều kiện hoàn thành nghiệm thu và chính thức vận hành thương mại vào chiều 23/12./.