(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất cả nước về dân số và quy mô kinh tế, có tốc độ tăng trưởng GDP gấp khoảng 1,5 lần cả nước.

Dù đã là đầu tàu kinh tế nhưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần cơ chế đặc thù để bứt phá, tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới./.