[Infographics] Điện Biên Phủ - Những trang sử hào hùng

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu," mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, đánh dấu bước phát triển mới của nhân dân Việt Nam.
[Infographics] Điện Biên Phủ - Những trang sử hào hùng ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu," mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, đánh dấu bước phát triển mới của nhân dân Việt Nam và thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục