(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Kết quả phân tích dữ liệu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2017 cho thấy một số xu thế tích cực khi 5/6 chỉ số lĩnh vực nội dung được cải thiện.

Đó là các lĩnh vực nội dung bao gồm: công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; và thủ tục hành chính công và Cung ứng dụng vụ công./.