Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Sáu tháng đầu năm 2018, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu-chi ngân sách đạt dự toán, tiết kiệm./.