Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Từ ngày 1/10 đến hết năm 2016, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện duy tu, duy trì thảm cỏ, cây hoa, cây cảnh trong công viên, vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị tại toàn bộ 12 quận nội thành Hà Nội.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đơn giá duy trì thảm cỏ, cây hoa, cây cảnh trong công viên vườn hoa, dải phân cách, khu đô thị, sẽ giảm khoảng 40% so với đơn giá trước đó theo Quyết định số 510/QĐ-UBND.

Công việc duy trì thảm cỏ, cây hoa cũng không giao cho nhiều đầu mối như trước đây mà chủ yếu do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội thực hiện. Về công nghệ, đơn vị thực hiện duy tu vẫn áp dụng song song hai hình thức, cơ giới hóa và thủ công./.