[Infographics] Nước ngầm - biến tài nguyên vô hình thành hữu hình

Ngày Nước Thế giới 2022 có chủ đề "Nước ngầm" nhằm thu hút sự chú ý đến nguồn tài nguyên nước tiềm ẩn luôn được coi trọng nhưng chưa được công nhận đầy đủ giá trị trong hoạch định chính sách.
[Infographics] Nước ngầm - biến tài nguyên vô hình thành hữu hình ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Ngày Nước Thế giới năm 2022 có chủ đề "Nước ngầm" nhằm thu hút sự chú ý đến nguồn tài nguyên nước tiềm ẩn luôn được coi trọng nhưng chưa được công nhận đầy đủ giá trị trong hoạch định chính sách phát triển bền vững.

Thông điệp của chủ đề này là khám phá, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm sẽ là việc làm trọng tâm để tồn tại và thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục