(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Xuất khẩu càphê của cả nước trong 8 tháng năm 2016 tăng gần 40% về khối lượng và 20,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015./.