Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, nhà chức trách Italy đã yêu cầu các cửa hàng ở nước này phải kẻ vạch quy định khoảng cách an toàn giữa người bán hàng và khách hàng cũng như giữa khách hàng với nhau.

Theo đó, các cửa hàng phải đảm bảo khoảng cách giữa hai người luôn đạt ít nhất 1m. Hiện tại nhiều thành phố, mọi hoạt động thương mại đều bị đình chỉ, trừ các cửa hàng bán thực phẩm và thuốc men./.

Vi Diệu (Vietnam+)