JICA ho tro phat trien thi truong chung khoan minh bach va cong bang hinh anh 1Lễ ký kết Biên bản Thảo luận “Dự án tăng cường năng lực về nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam” giữa Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Ngày 5/11, Biên bản Thảo luận “Dự án tăng cường năng lực về nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam” giữa Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đã được ký kết.

Biên bản Thảo luận này nhằm thiết lập sự đồng thuận của hai bên về việc triển khai Dự án. Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác kỹ thuật, Nhật Bản sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hai Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong các hoạt động giám sát thị trường và các trung gian thị trường, quản lý hoạt động niêm yết và phát hành cổ phiếu, đồng thời tăng cường nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về bảo vệ nhà đầu tư.
 
Cụ thể, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ cùng Ủy ban Chứng khoán và hai Sở giao dịch rà soát các khuôn khổ quản lý giám sát, cung cấp tư vấn, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực và xem xét sửa đổi khung pháp lý liên quan.

Dự án được hình thành trong bối cảnh triển khai “Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012-2020” với tầm nhìn thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập với thị trường chứng khoán khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Theo kế hoạch, Dự án sẽ bắt đầu vào đầu từ năm 2019 và được triển khai trong 3 năm.

Thời gian qua, giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước tăng trưởng nhanh chóng trong nền kinh tế chuyển đổi theo định hướng kinh tế thị trường và phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Giai đoạn 2011-2015, Việt Nam đã cổ phần hóa được 508 doanh nghiệp Nhà nước. Lộ trình đến năm 2020, tiến trình thoái vốn Nhà nước sẽ được thực hiện quyết liệt hơn, trong đó có việc cổ phần hóa những tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Từ đó, thị trường chứng khoán sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp niêm yết, qua đây doanh nghiệp sẽ có nhiều điều kiện hơn trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa nguồn huy động vốn trong xã hội./.
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)