Khac phuc triet de tinh trang khieu nai dong nguoi, keo dai hinh anh 1Quang cảnh phiên họp. (Nguồn: Quochoi.vn)

Chiều 30/9, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 2, Ủy ban Pháp luật tiến hành thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cho biết trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra nhưng các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện quy định của pháp luật và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo các bộ quan tâm rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương tích cực triển khai, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nên đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tình hình khiếu nại, tố cáo tiếp tục có xu hướng giảm, trong đó nhiều chỉ tiêu cơ bản giảm rõ rệt, trong đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn có nhiều tiến bộ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm.

Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã tập trung, vào cuộc ngay từ đầu, tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết và tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết của chính quyền cùng cấp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, sự cố gắng của các bộ, ngành, địa phương mặc dù trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, có cách làm linh hoạt, phù hợp để công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thông suốt.

Kết quả này đã góp phần tích cực vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội nói chung của đất nước, các địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

[Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 2]

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần phân loại, làm rõ số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người mới phát sinh trong năm 2021, số vụ việc từ những năm trước còn tồn tại, từ đó, có đánh giá cụ thể về nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp để sớm khắc phục triệt để tình trạng các vụ việc khiếu nại đông người, kéo dài. Đồng thời, Chính phủ cũng cần giao trách nhiệm xử lý cụ thể cho từng cơ quan, xác định rõ thời hạn giải quyết đối với từng vụ việc.

Ngoài ra, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa cơ quan thanh tra và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm rõ các nhóm nguyên nhân để có giải pháp phù hợp; bổ sung đánh giá về việc chấp hành thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 để có cơ sở đánh giá toàn diện hơn công tác này; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là liên quan đến các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo như đất đai, xây dựng...

Khac phuc triet de tinh trang khieu nai dong nguoi, keo dai hinh anh 2Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu. (Nguồn: Quochoi.vn)

Kết luận nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị cơ quan soạn thảo trên tinh thần nội dung thẩm tra, các ý kiến góp ý hoàn thiện một số nội dung cụ thể tại báo cáo, trong đó chú trọng vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu về giải quyết khiếu nại, tố cáo, có sự kết nối đồng bộ thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đảm bảo tốt nhất cho hiệu quả của công tác này thời gian tới.

Ngoài ra, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường hơn nữa công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực được giao phụ trách./.

Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)