Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Hau Giang lan thu XIII hinh anh 1Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Đại hội, sáng 15/10. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015–2020 đã khai mạc trọng thể, với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững, nhất là nông nghiệp, nông thôn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 Hậu Giang trở thành tỉnh thành khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long.”

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ; cùng 320 đại biểu đại diện cho hơn 30.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận thành tựu, kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, Hậu Giang vẫn còn những mặt hạn chế, là địa phương có điểm xuất phát thấp, đi lên từ kinh tế nông nghiệp là chủ yếu; quy mô sản xuất nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, sản xuất công nghiệp chưa như mong muốn, chưa có nhiều sản phẩm chất lượng cao; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn thấp; chưa tạo được mối liên kết vững chắc giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị tại Đại hội này các đại biểu phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước nhân dân, thảo luận, đánh giá đúng mức những thành tựu và hạn chế, khuyết điểm; phân tích làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu thực hiện với quyết tâm cao. Phấn đấu để nhiệm kỳ tới, Hậu Giang phát triển bứt phá, nhanh và bền vững hơn, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý nhiệm kỳ tới Hậu Giang cần tập trung cho sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, chất lượng tốt, gắn với công nghiệp chế biến để đủ sức cạnh tranh trên thị trường, nhằm không ngừng nâng cao giá trị sản xuất. Trong đó, chú ý đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ; mở rộng liên kết sản xuất, xây dựng hợp tác xã kiểu mới, xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Hậu Giang cần tiếp tục huy động, khai thác các nguồn lực để từng bước đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển. Tỉnh cần có những giải pháp thật quyết liệt, năng động, sáng tạo, vận dụng cơ chế chính sách của Trung ương, đồng thời xúc tiến cải thiện môi trường đầu tư, tạo sự hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến sản xuất và kinh doanh trên địa bàn.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, các hoạt động văn hóa, thể thao, thực hiện chính sách an sinh xã hội; trong đó việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xác định là khâu đột phá chiến lược. Đồng thời Hậu Giang cần quan tâm công tác đào tạo nghề cho người lao động để cung cấp nguồn lao động có kỹ thuật, có tay nghề cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh; tăng cường đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thực hiện kiên quyết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu tỉnh Hậu Giang phải thật sự coi trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng một cách kiên quyết, kiên trì gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nêu cao tinh thần đoàn kết; quan tâm đổi mới công tác cán bộ, xem đây là khâu quyết định để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra.

Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang trình Đại hội lần thứ XIII đã nêu bật, 5 năm qua, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hậu Giang đã cơ bản hoàn thành, đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế-xã hội trong tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá cao 13,5%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa; tỷ trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng; công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn có nhiều chuyển biến, tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tăng; xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ; quan tâm thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên; hệ thống kế cấu hạ tầng kinh tế-xã hội có bước phát triển.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 61.000 tỷ đồng. Quá trình đô thị hóa khá nhanh, tỷ lệ đô thị hóa tăng dần từ 21,3% năm 2010 lên 24,7% năm 2015. Đời sống nhân dân đã có bước cải thiện khá rõ nét, giá trị tăng bình quân đầu người năm 2015 đạt 36,5 triệu đồng/người, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2010.

Đặc biệt sau gần 30 năm đổi mới và hơn 10 chia tách tỉnh, Hậu Giang đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng tiếp tục giữ ổn định. Tuy vậy, Hâu Giang vẫn còn là tỉnh nghèo, phát triển nông nghiệp còn mang tính nhỏ lẻ, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp so với bình quân chung của cả nước; thu nhập và đời sống dân cư tuy có bước cải thiện nhưng vẫn còn một bộ phận người dân khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng có đông đồng bào dân tộc…

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 bế mạc vào ngày 16/10./.
(TTXVN/Vietnam+)