Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Phu Yen lan thu XVI hinh anh 1Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo Đại hội, sáng 14/10. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Sáng 14/10, tại Nhà văn hóa Diên Hồng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc với sự tham dự của 339 đảng viên chính thức thay mặt cho hơn 34.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại Đại hội, bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên cần nghiên cứu, thảo luận, thống nhất thực hiện trong nhiệm kỳ đến. Theo đó, tỉnh Phú Yên cần phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. 

Thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong đánh bắt thủy sản, trước hết là phát triển mạnh nghề khai thác cá ngừ đại dương. Làm tốt công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch trên các lĩnh vực để quản lý và định hướng phát triển.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là Khu Kinh tế Nam Phú Yên và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lãnh đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước các cấp gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Bà Tòng Thị Phóng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu của Đảng bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời lựa chọn các đồng chí tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Đào Tấn Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên hứa sẽ nghiên cứu, thảo luận và bổ sung những chỉ đạo của Bộ Chính trị vào Nghị quyết Đại hội; nghiêm túc đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong 5 năm qua, phân tích những khuyết điểm, yếu kém cũng như nguyên nhân, để trên cơ sở đó xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp theo mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới là tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đưa Phú Yên phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XV nêu rõ: 5 năm qua toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, dân chủ, vượt qua khó khăn và đạt nhiều thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hàng năm 11,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng, gấp 2 lần so với năm 2010.

Nhiều công trình dự án quan trọng, nhất là giao thông, thủy lợi, điện hoàn thành đưa vào sử dụng, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được cải thiện rõ rệt. Bộ mặt nông thôn, miền núi có nhiều đổi mới và giảm tỷ lệ số hộ nghèo xuống còn 7,7%.

Khai mac Dai hoi dai bieu Dang bo tinh Phu Yen lan thu XVI hinh anh 2Quang cảnh Đại hội, sáng 14/10. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Trong 5 năm qua, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh vào khu vực nông nghiệp, nông thôn hơn 9.000 tỷ đồng, tăng hơn 1,9 lần so với giai đoạn 2006-2010. Đến cuối năm nay bình quân một xã đạt 14 tiêu chí nông thôn mới, trong đó có 20% trong số 88 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới...

Trong 5 năm tới, tỉnh Phú Yên phấn đấu thực hiện hiệu quả chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 12,5%/năm.

Tỉnh thực hiện 4 giải pháp đột phá là tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu Kinh tế Nam Phú Yên và xúc tiến đầu tư các dự án lớn về du lịch; tạo điều kiện để Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô hoàn thành và đưa vào hoạt động; tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và thu hút nhân lực có trình độ cao; thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư hạ tầng và thu hút đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư lành mạnh./.
Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)