Khang dinh vi the cua to chuc tien phong hanh dong vi phu nu hinh anh 1Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại hội đại biểu Phụ nữ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra từ ngày 9-11/3 tại Thủ đô Hà Nội.

Trước thềm Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về kết quả nổi bật của phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua, cùng những phương hướng, kế hoạch trọng tâm trong thời gian tới.

- Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ đã rất nỗ lực trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Xin bà cho biết những kết quả nổi bật của các cấp Hội nhiệm kỳ qua?

Bà Hà Thị Nga: Năm năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc và phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII phát động, các tầng lớp phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Có thể kể đến năm điểm nổi bật của phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua: Một là các tầng lớp phụ nữ ngày càng năng động, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia phát triển kinh tế, đóng góp đáng kể trong mọi ngành nghề, lĩnh vực. Phụ nữ cũng là lực lượng quan trọng trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Chương trình quốc gia khởi nghiệp, góp phần khẳng định chất lượng và khả năng cạnh trạnh của sản phẩm Việt trên thị trường quốc tế.

Khang dinh vi the cua to chuc tien phong hanh dong vi phu nu hinh anh 2Hội phụ nữ xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ bể xử lý rác thải cho một phụ nữ đơn thân. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Hai là phụ nữ ngày càng ý thức được trách nhiệm và quyền công dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò chủ thể, tham gia giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách, pháp luật.

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực của bản thân, đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Ba là phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện tốt thiên chức người mẹ, người thầy đầu tiên của con người, là điểm tựa tinh thần, gắn kết yêu thương và chia sẻ trách nhiệm chăm lo xây dựng gia đình. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, phụ nữ đã trao truyền các giá trị văn hóa trong gia đình và cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bốn là trong bối cảnh thiên tai khắc nghiệt và dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, phụ nữ cả nước bằng tấm lòng yêu thương, nhân ái, đã phát huy cao độ tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.

Năm là trong tiến trình hội nhập toàn diện của đất nước, phụ nữ trong lực lượng vũ trang và lĩnh vực đối ngoại tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh đất nước, khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

[Infographics] Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các kỳ Ðại hội

Những kết quả đó được thể hiện qua những con số ấn tượng như: tham mưu đề xuất thành công 3 Đề án của Chính phủ (Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027; Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 và Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025).

Các cấp Hội đề xuất hơn 600 chính sách, đề án, chương trình trong nhiều lĩnh vực thiết thân đối với phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với gần 17.000 công trình, phần việc; hỗ trợ thành lập mới gần 800 hợp tác xã; trên 480 tỷ đồng ủng hộ cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, trong đó trên 730.000 phần quà san sẻ yêu thương…

Những nỗ lực, đóng góp của hội viên, phụ nữ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 85 huân, huy chương các loại; 53 Cờ thi đua Chính phủ, 328 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Xin bà cho biết những điểm mới và nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong nhiệm kỳ tới?

Bà Hà Thị Nga: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra trong bối cảnh hội viên, phụ nữ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2030.

Năm năm tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 2 khâu đột phá mang tính chất giải pháp thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ. Đó là đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh, đồng thời xác định 3 nhiệm vụ theo 3 yếu tố quan trọng của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội.

Thứ nhất, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; chú trọng khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động, hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch."

Thứ hai, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. Các hoạt động trọng tâm bao gồm tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Thứ ba, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế; phát triển mạng lưới, thu hút hội viên, thành viên; nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn bộ máy tổ chức Hội các cấp; chú trọng xây dựng văn hóa của tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành bộ máy cơ quan chuyên trách và hệ thống Hội; nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục mở ra một nhiệm kỳ mới thành công và hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đến năm 2035, Hội sẽ khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.

- Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, xin bà cho biết, thời gian tới, phụ nữ Việt Nam cần đáp ứng những tiêu chí, yêu cầu gì để có thể tự tin phát triển toàn diện?

Bà Hà Thị Nga: Nhiệm kỳ tới, Hội xác định một trong 2 khâu đột phá là tập trung nguồn lực thực hiện đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng Đề án chuyển đổi số Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến năm 2025, định hướng 2030 và Chương trình hỗ trợ một triệu phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận Chính phủ số.

Bên cạnh đó, thực hiện thí điểm một số mô hình, hoạt động mới như: các hình thức thu hút, tập hợp phụ nữ trên không gian mạng internet; phát hành Thẻ hội viên thông minh. Ngoài ra, Hội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết “Hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế đến năm 2030."

Khang dinh vi the cua to chuc tien phong hanh dong vi phu nu hinh anh 3Nữ bác sỹ tham gia hiến máu tình nguyện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Về phía bản thân mình, mỗi phụ nữ cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, tích cực học hỏi, nỗ lực phấn đấu, chấp nhận sự thay đổi, không ngừng nâng cao kỹ năng công nghệ, trình độ ngoại ngữ để có thể thích ứng và đáp ứng trước những đòi hỏi của việc làm chất lượng cao và sự dịch chuyển lao động trong kỷ nguyên công nghệ số.

Đặc biệt, đối với phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, phụ nữ khởi sự kinh doanh, việc nắm vững các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và phụ nữ càng phải là ưu tiên hàng đầu, để tranh thủ những nguồn lực tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp, của bản thân. Bên cạnh đó, mỗi phụ nữ cần nắm bắt cơ hội, tự tin, tự cường vươn lên, phát huy sáng tạo và năng lực tiềm tàng của bản thân bắt kịp cùng những biến chuyển của thời đại.

Nhận thức được những yêu cầu của thời đại đặt ra đối với phụ nữ, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tập trung phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” nhằm cụ thể hoá nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII.

Nội hàm của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới được xác định theo các tiêu chí của con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội Đảng XIII là có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới và tăng cường quan hệ với các tổ chức quốc tế nhằm góp tiếng nói của phụ nữ,

Vì sự phát triển của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng mong muốn nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, các địa phương và toàn xã hội đối với phong trào phụ nữ và tạo điều kiện nhiều mặt cho phụ nữ có thể phát huy hơn nữa tiềm năng, nội lực trong thời đại Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Xin trân trọng cảm ơn bà!./.

Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)