Kho bac Nha nuoc huy dong 4.400 ty dong trai phieu Chinh phu hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Ngày 18/11, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 10, 15 và 20 năm.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động 4.400 tỷ đồng và lãi suất tăng tại kỳ hạn 15 năm và 20 năm.

Trong phiên đấu giá, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm gọi thầu và huy động thành công 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,55%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/11).

Lô trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.000 tỷ đồng và huy động được 2.700 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,79%/năm, tăng 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/11).

Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,05%/năm, tăng 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 4/11).

Riêng, lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm không có lãi suất trúng thầu.

Theo số liệu báo cáo từ HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 271.199 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu, kể từ đầu năm 2020./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)