Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến nay, cả nước có 26/63 tỉnh/thành phố đang học trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19.

Tổng số học sinh đang học trực tuyến ước khoảng 7,35 triệu em; trong đó có khoảng 1,5 triệu em chưa có máy tính.

Tại các địa phương vùng khó khăn, khoảng 50-70% học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến, nhiều thôn bản không có mạng Internet... Ngay tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng có số lượng lớn học sinh thiếu cơ sở vật chất cho việc học trực tuyến. Kết quả khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy Thành phố có hơn 70.000 học sinh thiếu máy tính để học online.

[Triển khai hàng loạt giải pháp để hỗ trợ trang thiết bị cho học sinh]

Trước thực trạng trên, để đảm bảo cho các học sinh đều được học tập và không em nào bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình “Sóng và máy tính cho em.” Lễ phát động chương trình dự kiễn sẽ diễn ra vào tối nay, 12/9.

Ngày 10/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phát động, kêu gọi ủng hộ chương trình “Máy tính cho em” nhằm hỗ trợ trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh khó khăn.

Tại Hà Nội, chương trình này đã được triển khai từ năm học 2020-2021 và đã quyên góp được hơn 20.000 trang thiết bị cho học sinh. Ngay trong tuần đầu tiên của năm học 2021-2022, ngành giáo dục Thủ đô cũng đã quyên góp được hơn 2.300 máy tính, thiết bị cho học sinh./.

Phạm Mai (Vietnam+)