Theo AFP, ngày 16/9, các doanh nhân Hàn Quốc đã đi sang lãnh thổ Triều Tiên khi Khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong mở cửa trở lại, 5 tháng sau khi ngừng hoạt động do căng thẳng quân sự gia tăng và những tuyên bố đe dọa chiến tranh.

[2 miền Triều Tiên tiếp tục thảo luận về khu Kaesong]

Sau 8 giờ 30 giờ địa phương (23 giờ 30 GMT ngày 15/9), hàng chục xe con, xe tải và các quản lý nhà máy đã đi qua biên giới.

Đây là kết quả mang tính biểu tượng cao của những nỗ lực gần đây nhằm cải thiện quan hệ liên Triều.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết 820 nhà quản lý và công nhân Hàn Quốc có kế hoạch sang biên giới để đi tới Kaesong trong ngày 16/9, với khoảng hơn 400 người ở qua đêm tại đây để giám sát các hoạt động sản xuất./.