Chiều 13/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Ngọc Phi và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, giáo sư, tiến sỹ Phạm Tất Dong đã ký Chương trình phối hợp khuyến khích sinh viên các trường cao đẳng nghề đam mê học tập, rèn luyện phát triển tài năng.

Chương trình ký kết nhằm huy động sự tham gia đóng góp của xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp vào việc phát triển dạy nghề trình độ cao, góp phần thực hiện một trong những mục tiêu quan trọng của Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020. Đó là: Đến năm 2020, chất lượng đào tạo của một số nghề đạt trình độ các nước phát triển trong khu vực ASEAN và trên thế giới; hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, chương trình cũng hướng đến việc động viên thanh niên có năng lực lao động đam mê học tập, rèn luyện để trở thành người lao động giỏi nghề.

Nội dung cơ bản của chương trình là huy động sự đóng góp của toàn xã hội vào việc phát triển các trường cao đẳng nghề chất lượng cao, đặc biệt là huy động sự đóng góp nguồn nhân lực và trực tiếp cùng tham gia đào tạo của các doanh nghiệp.

Hai bên thành lập Quỹ Khuyến tài để cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học nghề có thành tích học tập tốt; trao giải thưởng cho các học sinh, sinh viên học nghề đạt kết quả xuất sắc trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Hai bên sẽ tuyên truyền, động viên toàn xã hội cùng hưởng ứng chủ trương phân luồng học sinh vào học nghề, đặc biệt là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông vào học các trường cao đẳng nghề; động viên các doanh nghiệp có cơ chế, chính sách trọng đãi trong tuyển dụng, sử dụng những sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng nghề có kết quả học tập xuất sắc.

Đồng thời, chương trình động viên, khuyến khích các trường cao đẳng nghề và các trường đai học có các ngành đào tạo phù hợp, tăng cường phối hợp nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động đào tạo liên thông giữa hai loại trường theo quy định của pháp luật; đào tạo đại học tại chức đối với những người tốt nghiệp trường cao đẳng nghề đang làm việc trong các doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy nghề.

Hai bên cũng thống nhất sẽ tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá, rút kinh nghiệm trong thời gian hợp tác; đồng thời theo dõi, đánh giá việc thực hiện chương trình, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.