Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi kiểm điểm. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngày 17/1, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn, đã dự, chỉ đạo kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết việc kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhằm kiểm điểm, phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 theo gợi ý của Ban Bí thư Trung ương.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bộ Chính trị và Ban Bí thư có gợi ý nội dung để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An kiểm điểm. Nội dung gợi ý kiểm điểm khá toàn diện ở hầu hết các lĩnh vực, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kết quả khắc phục sửa chữa các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong kiểm điểm năm 2016, những vấn đề phát sinh mới trong năm 2017 và những vấn đề khác có liên quan.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, phân tích làm rõ các kết quả đạt được cũng như chỉ rõ những hạn chế, yếu kém; rút kinh nghiệm, bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới...

Báo cáo với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác, các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho biết năm 2017, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến phức tạp, cơn bão số 2 và số 10, gây thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng ở nhiều địa phương trong tỉnh... nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực, tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, bức thiết; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017.

[Chủ tịch nước đề nghị Nghệ An thực hiện tốt công tác quy hoạch]

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh trong thực tiễn; lãnh đạo thực hiện hoàn thành 27/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có tám chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo tổ chức học tập, triển khai các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy kịp thời, nghiêm túc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, đề án liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ; tập trung chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhận thấy còn một số hạn chế, khuyết điểm. Đó là chỉ đạo cụ thể hóa, phân công theo dõi, bám nắm để triển khai thực hiện các kết luận của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc với tỉnh hiệu quả chưa cao. Việc lãnh đạo thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa còn chậm. Quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên còn lỏng lẻo, phát hiện nhiều sai phạm ở cơ sở. Công tác quản lý và bảo vệ rừng chưa chặt chẽ. Lãnh đạo việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh vùng cao thiếu kịp thời. Lãnh đạo công tác cải cách hành chính hiệu quả chưa cao. Công tác lãnh đạo việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn có mặt hạn chế. Việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận và phối hợp tham mưu xử lý một số vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cơ sở chưa kịp thời, sâu sát. Công tác nắm bắt và dự báo tình hình những vấn đề nảy sinh ở cơ sở còn hạn chế.

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, năm 2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đề ra chương trình công tác sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương; thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đánh giá sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 -NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với chuẩn bị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tỉnh ủy quan tâm đầu tư nhiều hơn cho công tác xây dựng Đảng ở các cấp; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TTW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, định hướng dư luận kịp thời, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đấu tranh phản bác đối với các thông tin sai trái của các đối tượng xấu và thế lực thù địch; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)...

Cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tham gia ủng hộ Chương trình "Tết Vì người nghèo - Mậu Tuất năm 2018" do tỉnh Nghệ An phát động./.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng ủng hộ Tết vì người nghèo xuân Mậu Tuất năm 2018. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)