Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 21/7, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Cục Hải quan và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về công tác cải cách hành chính.

Tại buổi làm việc với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao sự quan tâm cũng như những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính của đơn vị.

Riêng trong sáu tháng đầu năm 2018, đã tổ chức 17 hội nghị đối thoại doanh nghiệp, giải quyết 350 kiến nghị; thường xuyên rà soát thủ tục hành chính, niêm yết công khai tại nơi làm thủ tục hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp cơ quan liên quan, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; đổi mới quản lý nguồn nhân lực, bố trí cán bộ theo năng lực sở trường theo vị trí việc làm; thực hiện khai báo và kiểm tra chuyên ngành trên cổng thông tin một cửa quốc gia; triển khai thủ tục hải quan điện tử tại 12/12 chi cục, soi chiếu chung giữa Hải quan và An ninh hàng không, giảm 50% thời gian thông quan cho hành khách.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, công tác cải cách hành chính vẫn còn những hạn chế, doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong thực hiện các thủ tục hành chính do phối hợp giữa Hải quan và các cơ quan liên quan chưa đồng bộ, việc hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp còn chung chung, chưa rõ ràng; cần nâng cao năng lực trình độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức. Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan cần tăng cường đấu tranh ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lợi dụng để chuyển giá, lợi dụng miễn kiểm tra để buôn lậu...

[Phối hợp đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính]


Để phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh rà soát văn bản pháp luật, kịp thời phát hiện vướng mắc để kiến nghị sửa đổi, bổ sung; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại giám sát hàng hóa; phối hợp với các cơ quan để lấy ý kiến đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tiêu cực; triển khai các biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả cơ chế "một cửa" quốc gia.

Tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác cải cách hành chính của Sở trong thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là các vấn đề “nóng” liên quan đến đời sống dân sinh như cấp phép xây dựng...

Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính; đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; tiếp tục triển khai cải cách hành chính một cách quyết liệt, toàn diện, sâu sát hơn nữa, tập trung nghiên cứu và đề xuất triển khai các sáng kiến cải cách làm cơ sở tổng kết, đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng; tổ chức hoàn thiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, nhất là triển khai thực hiện thực chất, có hiệu quả cơ chế “một cửa,” “một cửa liên thông” theo đúng quy định của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố; kiên quyết xử lý nghiêm hành vi sai phạm quy định pháp luật về xây dựng, kịp thời phát hiện các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, đối thoại với người dân về các vấn đề phát sinh trong cuộc sống./.