Kiên quyết phòng, chống tham nhũng với quyết tâm chính trị cao nhất

Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, tồn đọng nhiều năm được điều tra, xử lý dứt điểm; xử lý nghiêm cả cán bộ cao cấp, cả đương chức và đã nghỉ hưu có vi phạm.
Kiên quyết phòng, chống tham nhũng với quyết tâm chính trị cao nhất ảnh 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội thảo khoa học "Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020" ngày 28/11. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Những năm qua, đất nước ta đã đạt được thành tựu “rất quan trọng” và “khá toàn diện” trên các lĩnh vực, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng.

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo), nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trực tiếp, thường xuyên là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tham nhũng đã được triển khai quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay vào ngày 12/12/2020.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn ông Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo về những kết quả nổi bật của công tác phòng, chống tham nhũng; giải pháp sắp tới của Ban Chỉ đạo.

- Xin ông cho biết những kết quả nổi bật của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua?

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc: Có thể khẳng định, phòng, chống tham nhũng là một lĩnh vực công tác luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của xã hội, thể hiện sự tin tưởng của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ nóng bỏng này.

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản và đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân, được các cấp, các ngành, các tổ chức quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và đồng tình, hưởng ứng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Những nội dung ấy được thể hiện trên những kết quả chủ yếu sau đây: Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và Nhà nước được siết chặt, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tập trung vào đối tượng, lĩnh vực, địa bàn phức tạp, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra làm rõ, kết luận nhiều vi phạm nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị kỷ luật nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có cả cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, lãnh đạo chủ chốt các địa phương, đơn vị cả đương chức và nghỉ hưu.

Công tác thanh tra, kiểm toán được triển khai thường xuyên liên tục, tập trung vào các lĩnh vực, dự án có nguy cơ và dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; qua đó đã phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm sai phạm tại nhiều dự án, vụ việc gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử được lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt, được đẩy nhanh tiến độ, phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước, các vụ án xảy ra trong các ngành, các lĩnh vực lâu nay được cho là “vùng cấm, nhạy cảm” đã được tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, đúng pháp luật; kiên quyết xử lý hình sự nhiều cán bộ có sai phạm, trong đó có cả cán bộ cao cấp, cả tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, với các mức án rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng.

Kiên quyết phòng, chống tham nhũng với quyết tâm chính trị cao nhất ảnh 2Ông Trần Thanh Mẫn (Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương) tại buổi làm việc về phòng chống tham nhũng tại Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng có sự chuyển biến tích cực qua các năm. Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã có sự chuyển biến tích cực.

Đây là điểm sáng, bước đột phá quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng và cũng là ý chí, nguyện vọng và mong mỏi của Nhân dân.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh.

Việc ban hành và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ngày càng đồng bộ, toàn diện, nhất là công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý được đẩy mạnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng có nhiều đổi mới, vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí trong phòng, chống tham nhũng ngày càng được khẳng định và phát huy.

Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trong phòng, chống tham nhũng ngày càng tích cực và hiệu quả.

Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, đạt kết quả tích cực...

- Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo đã có những quyết sách như thế nào trong quá trình chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng trong thời gian qua thưa ông?

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc: Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm minh, chắc chắn, công khai, khẩn trương, đúng người, đúng tội..., qua đó tạo sự lan tỏa và chuyển biến tích cực trong phát hiện và xử lý tham nhũng.

[Không để 'chìm xuồng' trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng]

Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước đã được tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm, đúng pháp luật; xử lý nghiêm cả cán bộ cao cấp, cả đương chức và đã nghỉ hưu có vi phạm, thể hiện rõ quan điểm: “Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong phòng, chống tham nhũng.

Để chỉ đạo kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, Ban Chỉ đạo đã đề ra cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng theo 5 cấp độ; chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giám định, định giá tài sản, giúp đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế.

Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan chức năng phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, kết quả xử lý các vụ việc, vụ án theo kế hoạch.

Kiên quyết phòng, chống tham nhũng với quyết tâm chính trị cao nhất ảnh 3Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sáng 25/11. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Cùng với chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án, Ban Chỉ đạo còn quan tâm chỉ đạo việc mở rộng điều tra, tập trung xác minh, đi sâu làm rõ bản chất tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc kinh tế.

Chính vì vậy, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, trở thành điểm sáng, bước đột phá quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua.

- Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có nhận định “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn.” Với tinh thần đó, xin ông cho biết những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian tới?

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng cũng còn có những tồn tại, hạn chế. Do vậy, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo đã yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, mà phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, với tinh thần ngày càng quyết liệt, bài bản, đồng bộ, hiệu quả hơn, không dừng, không nghỉ, không chùng xuống.

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây: Phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, hiệu quả hơn.

[Xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước]

Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; không có vùng cấm, không có ngoại lệ; lấy phòng ngừa là chính.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự.

Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; kiên trì giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; cơ chế bảo vệ, khuyến khích mạnh mẽ người đứng đầu kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý tham nhũng và cơ chế bảo vệ, khuyến khích người tố cáo, tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời xử lý nghiêm những người lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng; kịp thời xử lý, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo đảm liêm chính, trong sạch, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng và các cơ quan tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao thu nhập và có chính sách nhà ở, bảo đảm cuộc sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác./.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục