Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; trong đó tập trung xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là các trường hợp lợi dụng ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để có các hành vi vi phạm, trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Măt khác, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kiến nghị các địa phương tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn để kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và của địa phương.

[Liên thông dữ liệu quốc gia và bảo hiểm đem lại lợi ích cho người dân]

Các địa phương cần có các giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm duy trì việc làm, hạn chế thấp nhất việc chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động; tăng cường công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; rà soát, xác minh, thu hồi dứt điểm số tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp sai quy định.

Ngoài ra, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để người lao động hiểu rõ về quyền, trách nhiệm tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là về các quyền lợi của chế độ hưu trí, lợi ích của việc bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần./.

Theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2020, có 16,16 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi (trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,13 triệu người, chiếm 2,3% lực lượng lao động trong độ tuổi); 13,32 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 27,6% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Mặc dù, tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội có tăng nhưng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lại giảm so với năm 2019; trong khi đó còn nhiều đơn vị, doanh nghiệp và người lao động thuộc diện nhưng chưa được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc.

(Vietnam+)